Kwestia etiologii choroby Parkinsona w Wikipedii

leczenie parkinsona Katowice
W chorobie Parkinsona do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej (łac.
substantia nigra) i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia. Neurony istoty czarnej wytwarzają neurotransmiter dopaminę, stąd nazywa się je neuronami dopaminergicznymi; zawierają ponadto melaninę, dlatego określa się je również jako barwnikonośne.

Konsekwencją zaburzenia funkcji tych neuronów jest niedobór dopaminy (ok.

70?80%) w istocie czarnej i prążkowiu, i przewaga aktywności neuronów glutaminergicznych, hamujących jądra wzgórza.
W zmienionych chorobowo obszarach mózgowia stwierdza się obecność ciał Lewy?ego, jednak nie są to zmiany patognomoniczne dla choroby Parkinsona.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Parkinsona#Etiologia

Choroba Parkinsona- opis z Wikipedii

leczenie parkinsona Katowice
Choroba Parkinsona, drżączka poraźna (używany jest skrótowiec PD od ang.
Parkinson?s disease, łac.

morbus Parkinsoni, paralysis agitans) ? samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego.

Nazwa pochodzi od nazwiska londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który w 1817 roku rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia (jego podłoże anatomiczne i biochemiczne poznano jednak dopiero w latach 60. XX wieku).Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Parkinsona

Objawy Parkinsona - Wikipedia

Do objawów prodromalnych (poprzedzających chorobę) zalicza się: sztywność osobowości depresję zaparcia zapalenie łojotokowe skóry parestezje kończyn dyskretne zaburzenia węchowe. Podstawowymi objawami są: bradykinezja ? spowolnienie i zubożenie ruchów, szczególnie trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych; chód szurający, drobnymi kroczkami, brak fizjologicznych współruchów (balansowania kończyn górnych) i akineza (trudności w rozpoczęciu ruchów) sztywność mięśniowa (plastyczne zwiększenie napięcia mięśniowego, twarz maskowata) drżenie spoczynkowe.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Parkinsona
.